Työelämän palvelut

w

Miten luodaan kulutusta kestävää vuorovaikutusta?

Millainen on kulutusta kestävä ihminen?

Miten yhdessä luodaan perustehtävän mukaista hyvää toimintaa?

Juuri nyt on oikea aika saatella hyviä aikomuksia käytännön toimiksi!

Toteutan tapauskohtaisesti suunniteltuja kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviä yksilö- ja ryhmäprosesseja tai yksittäisiä 3-6 tunnin sessioita.

Poimintoja aiemmista osallistujapalautteista

Miten koit yhteisen päivämme?

Tähän päivään ja tilanteeseen oikein sopiva – tätä juuri tarvitsin

Hyvä päivä, ylitti odotukset, poikkesi aiemmista kokemuksista

Tähän päivään ja tilanteeseen oikein sopiva – tätä juuri tarvitsin

Mukava, rentouttava vaikkakin myös vaativa omalla hiljaisella tavallaan.

Oliko päivässä jotakin mukaan otettavaa?

Rauhoittuminen kuunteluun ja sen syventäminen omassa työssä

Toi paljon ajatuksia työn ja asiakaskohtaamisten kehittämiseen

Paljon mieleen, kehoon,aisteihin ja muistoihin liittyviä asioita

Läsnäolon taito hetkessä! Aina ei tarvitse olla valmiina valmiita vastauksia

Mitä mieltä olet päivän ohjaajan asiantuntijuudesta ja asioiden esittämistavasta?

Rauhallinen esittämistapa kutsuu itsetutkiskeluun ja yhteyteen

Kaunis ja soljuva tapa puhua. Selkeää ja kunneltavaa kerrontaa

Monipuolinen ja monisärmäinen asiantuntija

Oma, intuitiivinen tapa ”luennoida”

Millainen on tunnetilasi nyt yhteisen päivämme päättyessä? 

Nyt tunnen olevani vapautuneempi

Seesteinen ympärillä olevasta villistä elämästä huolimatta

Levollinen, avoin, kiitollinen

Rauhallinen ja kiitollinen