Työhyvinvointi


tyonohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmissä. Työskentelytavat voivat vaihdella teema-alustusten pohjalta käytyihin keskusteluihin ja harjoitteisiin sekä tästä ja nyt hetkestä lähtevään prosessityöskentelyyn. Kehollisesta työnohjauksesta hyötyvät erityisesti pitkittynyttä stressiä kokevat kuin myös haastavaa asiakastyötä tekevät henkilöt. Kehollinen työnohjaus sopii myös kenelle tahansa, joka haluaa syventää omia valmiuksiaan ja itsetuntemustaan työssäjaksamisen tueksi. Tavoitteena on herättää osallistujan uteliaisuus ja kiinnostus itseä kohtaan. Näin piilevät voimavarat valjastetaan oman itsen käyttöön tukemaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Itseen kohdistuvat negatiiviset ajatuskuviot ovat usein elämäntapamuutosten esteenä sekä syynä vuorovaikutushäiriöissä.

Työskentelymenetelmät pohjautuvat mm. hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon (engl. mindfulness).

Yhdessäluomisen mahdollistaminen

Työskenneltäessä yhdessäluomisen ottella lähtökohtana ovat työpaikan arjen toiminta ja ihmisten kokemat haasteet. Tavoitteena ei ole varsinaisesti pyrkiä löytämään ratkaisuja ongelmiin. Keskiössä ovat ihmiset, jotka haluavat lähteä uudistumaan ja uudistamaan. Oletuksena, että pysyvä toimintatapojen muutos vaatii myös ihmisten muuttumista. Muutosta tarvitaan usein oletusten, tunteiden ja kokemisen tasoilla. Näitä on mahdollista havainnoida lisäämällä tähän hetkeen tietoista läsnäoloa. Yhdessäluomisen ote haastaa kysymään mitkä ovat kysymyksemme juuri nyt. Olemmeko tietoisia omasta hahmottamisen tavastamme? Uskallammeko ottaa vastuun siitä miten rakennamme toimintaamme?

Yhdessäluomisen ote - CoCreativeProcess®Inquiry on muovautunut yli kymmenen vuoden kehittämistyön ja akateemisen toimintatutkimuksen pohjalta (väitös The Power of Being Present at Work 2013, Terhi Takanen, Aaltoyliopiston kauppakorkea). Liisa Lähteenmäki on osallistunut Yhdessäluomisen Mahdollistajat valmennusryhmään.  

Työskentely voi olla kohdennettu työryhmälle tai yksittäiselle työntekijälle joko yhden päivän workshoppina tai pidempänä prosessimaisena jaksona.