Psykoterapia


psykoterapia

Olen kiitollinen siitä, kun niin moni ihminen on lähestynyt minua haluten aloittaa terapiaprosessin asiakkuudessani.  Tunnen kiitollisuutta siitä luottamuksesta, jota tällainen lähestyminen osoittaa sekä siitä arasta toiveikkuudesta, joka viesteihin usein liittyy. " Voisitko auttaa minua niin, että kokemani kärsimys voisi hellittää ja kykenisin taas hengittämään vapaammin ja ehkä nauttimaan elämän pienistä iloista ja hymyilemään jälleen..."

Työhöni liittyvä realiteetti on, että psykoterapia-asiakkuudessa voi olla samanaikaisesti vain kourallinen ihmisiä. Psykoterapeuttinen työväline on herkkä ja aistiva ja se tarvitsee aikansa lepoon ja palautumiseen palvellakseen parhaalla mahdollisella tavalla tässä tärkeässä ammatissa.

Olen surullinen siitä, että meitä psykoterapeutteja tuntuu olevan tämän hetken tarpeeseen nähden aivan liian vähän. Toivon viisautta kaikille päättäjille, jotta tulevilla linjauksilla ja päätöksillä voitaisiin tätä hetkeä paremmin taata tarpeenmukaiset, riittävät, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat psykoterapiapalvelut.

Olen pahoillani, vuodelle 2018 ei ole näkösällä vapaana olevaa psykoterapian aloituspaikkaa.

Sydämellä,

Liisa

 

Kehokeskeinen eli psykofyysinen psykoterapia pureutuu sisäisesti koettuun kehon, ajatusten, mielikuvien ja tunteiden maailmaan. Se on hienovarainen ja turvallinen hoitomuoto.

Psykofyysisessä terapiassa tärkeä tarkastelun kohde on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus, sillä sisäisesti koettu tietoisuus omasta minuudesta ohjaa yhteyttämme muihin ihmisiin ja vaikuttaa siihen miten kohtaamme ympäristömme. Kehokeskeisen terapeuttisen vuorovaikutuksen avulla kehon fyysiset kokemukset voidaan liittää mielikuviin ja tunteisiin niin, että ne voivat saada sanallisen ilmaisun.

Kehokeskeisen psykoterapia sopii kenelle tahansa, joka on kiinnostunut syventämään suhdettaan mielen ja kehon välille. Se tarjoaa mahdollisuuden myös traumatyöskentelylle sekä erilaisten vaikeimpienkin psyykkisten häiriöiden hoitoon.

Psykoterapiaa voidaan toteuttaa joko lyhytterapiana tai pidempikestoisena prosessina. Terapiat alkavat 3-6 kerran arviointijaksona, jonka jälkeen terapia toteutuu säännöllisesti 1-2 kertaa viikossa 1-3 vuoden ajan.

Psykofyysinen psykoterapia voidaan toteuttaa osittain Kelan kustantamana kuntoutuspsykoterapiana.