Psykoterapia


psykoterapia

Kehokeskeinen eli psykofyysinen psykoterapia pureutuu sisäisesti koettuun kehon, ajatusten, mielikuvien ja tunteiden maailmaan. Se on hienovarainen ja turvallinen hoitomuoto.

Psykofyysisessä terapiassa tärkeä tarkastelun kohde on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus, sillä sisäisesti koettu tietoisuus omasta minuudesta ohjaa yhteyttämme muihin ihmisiin ja vaikuttaa siihen miten kohtaamme ympäristömme. Kehokeskeisen terapeuttisen vuorovaikutuksen avulla kehon fyysiset kokemukset voidaan liittää mielikuviin ja tunteisiin niin, että ne voivat saada sanallisen ilmaisun.

Kehokeskeisen psykoterapia sopii kenelle tahansa, joka on kiinnostunut syventämään suhdettaan mielen ja kehon välille. Se tarjoaa mahdollisuuden myös traumatyöskentelylle sekä erilaisten vaikeimpienkin psyykkisten häiriöiden hoitoon.

Psykoterapiaa voidaan toteuttaa joko lyhytterapiana tai pidempikestoisena prosessina. Terapiat alkavat 3-6 kerran arviointijaksona, jonka jälkeen terapia toteutuu säännöllisesti 1-2 kertaa viikossa 1-3 vuoden ajan.

Psykofyysinen psykoterapia voidaan toteuttaa osittain Kelan kustantamana kuntoutuspsykoterapiana.